Trang chủĐào tạo ngoại ngữ, tư vấn du học và học bổng

Hệ thống Giáo dục Quốc tế DETECH Gateway được thành lập năm 2010 nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về các dịch vụ giáo dục quốc tế  và đào tạo ngoại ngữ tại Việt Nam.

Với mục tiêu kết nối và tạo cơ hội cho người học tiếp cận các cơ sở giáo dục chất lượng cao tại các quốc gia có nền giáo dục phát triển, đồng thời hỗ trợ các đơn vị giáo dục quốc tế tìm kiếm và đào tạo những sinh viên ưu tú, DETECH Gateway cung cấp các dịch vụ đào tạo ngoại ngữ, tư vấn du học và học bổng, cung cấp nguồn thông tin và học liệu đa dạng về giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và sau đại học, kết nối các đơn vị giáo dục có nhu cầu với mạng lưới thông tin giáo dục và giáo viên trong và ngoài nước.

(+84) 24 3768 9230