ÔNG ĐÀO VĂN TÁM
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc
ÔNG ĐINH VĂN BẮC
Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty DETECH Motor
BÀ ĐÀO THỊ KIM CHUNG
Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc Giám đốc Tài chính
BÀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
Phó tổng giám đốc Giám đốc công ty Cổ Phần DETECHBIO
BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC THƯ
Thành viên HĐQT Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản DETECH LAND
BÀ ĐÀO NGỌC ANH
Giám đốc Hợp tác Quốc tế Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cà Phê Detech Chủ tịch Liên minh cà phê phụ nữ Quốc tế Việt Nam (IWCA Vietnam)
BÀ NGUYỄN THỊ CHÂU SA
Kế toán trưởng
ÔNG NGUYỄN MAI SINH
Giám đốc Phát triển Dự án Giám đốc Công ty Cổ phần Cà Phê Detech
(+84) 24 3768 9230