2020 - 2022

• Năm 2022
– Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam

• Năm 2021
– Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam

• Năm 2020
– Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam
– Bảng vàng tri ân “Đã có những đóng góp cho hoạt động Quảng bá Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam trong 15 năm” do Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam kính tặng

Xem thêm
2014-2019

• Năm 2019
– Top 50 nhãn hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam

• Năm 2018
– Top 50 nhãn hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam 2018

• Năm 2016
– Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2016
– Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm An sinh xã hội và phát triển cộng đồng 2016

• Năm 2015
– Thương hiệu Việt Nam Tin Dùng 2015
– Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2015
– Nguồn lực Xanh
– Chất lượng vàng Thủ đô 2015

• Năm 2014
– Hội viên Hội chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Tp Hà Nội
– Top 20 Thương hiệu Việt Nam tin dùng

2007 - 2011

• Năm 2011
– Cúp vàng sản phẩm vàng, dịch vụ vàng thời hội nhập
– Cúp vàng nhãn hiệu nổi tiếng 1011

• Năm 2010
– Cúp vàng Sản phẩm tiêu biểu
– Cúp vàng Doanh nghiệp tiêu biểu 1000 năm Thăng Long Hà Nội

• Năm 2009
– Cúp vàng Doanh nghiệp phát triển bền vững

• Năm 2008
– Cúp vàng nhãn hiệu nổi tiềng

• Năm 2007
– Cúp vàng sản phẩm uy tín

(+84) 24 3768 9230