Giới thiệu chung
Công ty Cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ DETECH, được thành lập năm 1991, trực thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia nay là Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, với nhiệm vụ ứng dụng và triển khai các hoạt động khoa học công nghệ vào sản xuất và kinh doanh. Khởi đầu là một công ty được thành lập theo quyết định của Viện Khoa học – Công nghệ Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là bảo vệ sở hữu trí tuệ, tư vấn chuyển giao công nghệ và tư vấn đầu tư, tới nay, với bề dày hơn 30 năm phát triển, DETECH đã trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành lớn mạnh tại Việt Nam.
Xem thêm
Lĩnh vực kinh doanh
Dự án tiêu biểu
Sản phẩm tiêu biểu

Hành trình phát triển

(+84) 24 3768 9230